Vysoké školy nelenia ani počas prázdnin

7. 8. 2022 | Študentský život

židovsko-kresťanský dialógV prvej polovici júla sa na Filozofickej fakulte Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnil prvý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských štúdií. Letná škola sa uskutočnila v rámci projektu Otvárame dvere: židovsko-kresťanský dialóg na Slovensku. Tento vzdelávací projekt zastrešuje a pripravuje Teologická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave a s už spomínanou Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Účastníci zo židovskej komunity a kresťanských cirkví mali možnosť zúčastniť sa niekoľkých prednášok a spoločných diskusií na rôzne témy týkajúce sa židovsko-kresťanských vzťahov a kultúrneho dedičstva.

Vzdelávací program Otvárame dvere vznikol v roku 2017 na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave v spolupráci so židovským kultúrnym inštitútom. Program vznikol s cieľom sprostredkovať pohľad na židovské náboženstvo, históriu a kultúru a aby poskytol priestor pre štúdium spoločných židovsko-kresťanských koreňov.

Takéto projekty otvárajú priestor na spoluprácu nie len medzi rôznymi komunitami, ale aj medzi vysokými školami, čo je veľkým benefitom pre všetky strany.


podpora@vysokeskoly.cz