Zdravotné poistenie absolventov strednej školy. Aké sú podmienky?

15. 9. 2022 | Študentský život

Zdravotné poistenie absolventovZdravotné poistenie berie väčšina mladých ľudí ako samozrejmosť. Je to práve preto, že za väčšinu z nich odvádza poplatok do zdravotnej poisťovne štát a vďaka tomu ich to bezprostredne nič nestojí. To však nemusí byť pravidlom a existujú situácie, v ktorých sa aj mladí ľudia stávajú samoplatiteľmi. Aké sú pravidlá pre stredoškolákov, vysokoškolákov či študentov odchádzajúcich do zahraničia? To sa dozviete v našich nasledujúcich dvoch článkoch. Ten dnešný je určený najmä žiakom, ktorí ukončili či čoskoro budú ukončovať štúdium na strednej škole.

Počas plnohodnotného a neprerušeného štúdia na strednej škole má žiak status študenta, vďaka čomu za neho celý čas odvádza poplatok štát. To neplatí v prípade, pokiaľ žiak preruší svoje štúdium z iných ako zdravotných dôvodov. V takom prípade je nutné túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni a vykonať zmenu platiteľa.

Najčastejšie však môže k zmene dôjsť pri ukončovaní štúdia na strednej škole. V tomto prípade môže nastať niekoľko scenárov, ktoré majú vplyv aj na zdravotné poistenie.

Nástup na vysokú školu

Poistenie študenta ukončujúceho štúdium na strednej škole platí do 31. 8. daného roka a v prípade pokračovania v štúdiu sa poistenie aj platby automaticky obnovujú. To platí aj v prípade ukončenia štúdia na strednej škole a nástupu na vysokú školu. Zápisom na vysokú školu sa status študenta obnovuje a vďaka tomu aj naďalej za študenta platí štát.

V prípade nástupu na vysokú školu v zahraničí záleží na krajine štúdia. U štúdia v krajinách EÚ, EHS alebo vo Švajčiarsku je štúdium na vysokej škole považované za ekvivalentné s vysokoškolským štúdiom na Slovensku a vďaka tomu môže študent zostať poistený na Slovensku a platí za neho štát. Zdravotnú starostlivosť môže študent následne využívať v krajinách EÚ, vďaka Európskemu preukazu zdravotného poistenia. Ten je už automaticky z druhej strany nových plastových kratičiek poistenca. Pokiaľ ide o iné krajiny, rovnako to nie je problém, pokiaľ žiak doloží doklad o ekvivalencii štúdia, ktorý vydáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia a potvrdenie o štúdiu. Samozrejme toto sú náležitosti, ktoré musí študent odovzdať, ale zdravotná poisťovňa okrem nich overuje aj ďalšie zákonné podmienky, napríklad ako vek do 30 rokov, či ide o denné štúdium a ďalšie.

Nástup do práce

Ukončenie stredoškolského štúdia bez zápisu na vysokú školu znamená niekoľko dospeláckych povinností a jednou z nich je aj zdravotné poistenie. V prípade, že sa absolvent nezamestná alebo nezačne podnikať, môže sa prihlásiť na úrad práce ako uchádzač o zamestnanie. V tomto čase za neho poistné odvádza štát. Pokiaľ tak však absolvent neurobí, musí sa do 8. októbra prihlásiť u svojej zdravotnej poisťovne a stáva sa samoplatcom. Pokiaľ sa absolvent rozhodne po ukončení stredoškolského štúdia odísť pracovať do zahraničia, kde má povinnosť sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne v danej krajine a do 8 dní od vzniku poistenia sa musí na Slovensku odhlásiť.

Neúspešná maturitná skúška v riadnom termíne

Veríme, že túto situáciu bude riešiť čo najmenej študentov, no v prípade opravného termínu maturitnej skúšky platia podmienky uvedené v prvom bode. Študentom ukončujúcim stredoškolské štúdium platí poistenie do 31.8., a to aj v prípade, že opravný termín maturity sa koná v septembri.

Práve prechod na vysokú školu či ukončovanie štúdia môže byť z mnohých dôvodov hektické a plné byrokracie. Naštastie vo väčšine prípadov je to v prípade zdravotnej poistenie hladký proces, no dôležité je na to myslieť a vďaka tomu sa vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam.

 


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme