Zdravotné poistenie absolventov strednej školy. Aké sú podmienky?

15. 9. 2022 | Študentský život

Zdravotné poistenie absolventovZdravotné poistenie berie väčšina mladých ľudí ako samozrejmosť. Je to práve preto, že za väčšinu z nich odvádza poplatok do zdravotnej poisťovne štát a vďaka tomu ich to bezprostredne nič nestojí. To však nemusí byť pravidlom a existujú situácie, v ktorých sa aj mladí ľudia stávajú samoplatiteľmi. Aké sú pravidlá pre stredoškolákov, vysokoškolákov či študentov odchádzajúcich do zahraničia? To sa dozviete v našich nasledujúcich dvoch článkoch. Ten dnešný je určený najmä žiakom, ktorí ukončili či čoskoro budú ukončovať štúdium na strednej škole.

Počas plnohodnotného a neprerušeného štúdia na strednej škole má žiak status študenta, vďaka čomu za neho celý čas odvádza poplatok štát. To neplatí v prípade, pokiaľ žiak preruší svoje štúdium z iných ako zdravotných dôvodov. V takom prípade je nutné túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni a vykonať zmenu platiteľa.

Najčastejšie však môže k zmene dôjsť pri ukončovaní štúdia na strednej škole. V tomto prípade môže nastať niekoľko scenárov, ktoré majú vplyv aj na zdravotné poistenie.

Nástup na vysokú školu

Poistenie študenta ukončujúceho štúdium na strednej škole platí do 31. 8. daného roka a v prípade pokračovania v štúdiu sa poistenie aj platby automaticky obnovujú. To platí aj v prípade ukončenia štúdia na strednej škole a nástupu na vysokú školu. Zápisom na vysokú školu sa status študenta obnovuje a vďaka tomu aj naďalej za študenta platí štát.

V prípade nástupu na vysokú školu v zahraničí záleží na krajine štúdia. U štúdia v krajinách EÚ, EHS alebo vo Švajčiarsku je štúdium na vysokej škole považované za ekvivalentné s vysokoškolským štúdiom na Slovensku a vďaka tomu môže študent zostať poistený na Slovensku a platí za neho štát. Zdravotnú starostlivosť môže študent následne využívať v krajinách EÚ, vďaka Európskemu preukazu zdravotného poistenia. Ten je už automaticky z druhej strany nových plastových kratičiek poistenca. Pokiaľ ide o iné krajiny, rovnako to nie je problém, pokiaľ žiak doloží doklad o ekvivalencii štúdia, ktorý vydáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia a potvrdenie o štúdiu. Samozrejme toto sú náležitosti, ktoré musí študent odovzdať, ale zdravotná poisťovňa okrem nich overuje aj ďalšie zákonné podmienky, napríklad ako vek do 30 rokov, či ide o denné štúdium a ďalšie.

Nástup do práce

Ukončenie stredoškolského štúdia bez zápisu na vysokú školu znamená niekoľko dospeláckych povinností a jednou z nich je aj zdravotné poistenie. V prípade, že sa absolvent nezamestná alebo nezačne podnikať, môže sa prihlásiť na úrad práce ako uchádzač o zamestnanie. V tomto čase za neho poistné odvádza štát. Pokiaľ tak však absolvent neurobí, musí sa do 8. októbra prihlásiť u svojej zdravotnej poisťovne a stáva sa samoplatcom. Pokiaľ sa absolvent rozhodne po ukončení stredoškolského štúdia odísť pracovať do zahraničia, kde má povinnosť sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne v danej krajine a do 8 dní od vzniku poistenia sa musí na Slovensku odhlásiť.

Neúspešná maturitná skúška v riadnom termíne

Veríme, že túto situáciu bude riešiť čo najmenej študentov, no v prípade opravného termínu maturitnej skúšky platia podmienky uvedené v prvom bode. Študentom ukončujúcim stredoškolské štúdium platí poistenie do 31.8., a to aj v prípade, že opravný termín maturity sa koná v septembri.

Práve prechod na vysokú školu či ukončovanie štúdia môže byť z mnohých dôvodov hektické a plné byrokracie. Naštastie vo väčšine prípadov je to v prípade zdravotnej poistenie hladký proces, no dôležité je na to myslieť a vďaka tomu sa vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam.

 


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Účty pre študentov

Účty pre študentov

Mnohí mladí ľudia už majú založené vlastné bankové účty. Je to pohodlný spôsob, ako si môžu spravovať vlastné peniaze sami. Možno aj ty patríš medzi jedného z nich. Okrem toho, že ti naň môžu rodičia posielať vreckové, pokiaľ pracuješ môže ti tam chodiť výplata. Skvelou funkciou je však aj to, že ti účet umožňuje mať …

číst více
Internát alebo byt – čo sa oplatí viac?

Internát alebo byt – čo sa oplatí viac?

S vysokoškolským štúdiom prichádza vo väčšine prípadov aj dilema študentského bývania. Ako sa býva na internátoch v našom hlavnom meste venuje pozornosť séria našich predošlých článkov Takto sa býva v Bratislave na internátoch: časť I., časť II. a časť III. No možností na bývanie je rozhodne viac. Na čo treba myslieť pri žiadaní o ubytovanie, či koľko približne …

číst více
Kedy zaniká status študenta?

Kedy zaniká status študenta?

Nenadarmo sa hovorí, že po ukončení štúdia začína tvrdá realita a každodenný pracovný život. Z toho pre absolventa väčšinou plynú aj povinnosti, a preto je dobré si ich ustriehnuť a dať si pozor na vzniknuté podlžnosti voči zdravotnej či sociálnej poisťovni po ukončení štúdia. Kedy je potrebné ich riešiť? Status študenta dokáže byť v mnohých oblastiach výhodou. Prináša rôzne zľavy …

číst více