Zdravotné poistenie pre vysokoškolákov. Čo je potrebné splniť?

18. 9. 2022 | Študentský život

Zdravotné poistenie pre vysokoškolákovOdvody za zdravotné poistenie je jedna z povinností, od ktorých nás štát odbremeňuje počas štúdia. Aj počas vysokej školy môže však nastať pár situácií, pri ktorých si vysokoškoláci už nemusia byť tak istí, či majú stále nárok na to, aby poistné za nich stále platil štát. V prípade, že ešte len na vysokú školu nastupujete od budúceho akademického roka alebo idete do posledného ročníka strednej školy, určite sa vám zíde aj náš predchádzajúci článok o zdravotnom poistení pre absolventov stredných škôl. Pokiaľ už študujete na vysokej škole alebo chcete byť dobre pripravení, čítajte ďalej, dozviete sa o špecifikých prípadoch poistenia u vysokoškolákov.

Pred nástupom na vysokú školu

Status študenta získava absolvent strednej školy zápisom na vysokú školu. Automaticky sa tým stáva aj poistencom štátu, takže aj naďalej za neho bude poplatok odvádzať štát. Je však dobré myslieť na to, že je poistenie hradí štát len do konca augusta, a to aj v prípade, že má študent možnosť zapísať sa do štúdia až v septembri, a preto sa oplatí absolvovať zápis na vysokú školu čo najskôr.

Počas štúdia

Vďaka statusu študenta má väčšina študentov nárok na to, aby poistné za nich hradil štát. V prípade neprerušeného štúdia nie je ani potrebné opakovane každý rok dokladovať potvrdenie o štúdiu. Túto informáciu získa zdravotná poisťovňa automaticky od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Toto platí pri štúdiu 1. stupňa (Bc.) a 2. stupňa (napr. Ing., Mgr.) do veku 26 rokov. Vo veku 26 až 30 rokov to platí, ale iba v prípade dennej formy štúdia. To je väčšinou prípad doktorandského štúdia, ktoré však nesmie prekročiť štandardnú dĺžku štúdia. Neplatí to však pre postgraduálne a rigorózne štúdium.

Poistené však štát neplatí za študentov donekonečna. V prípade, že sa študent po získaní akademického titulu 2. stupňa rozhodne znova začať študovať na inej vysokej škole,  nemá nárok na to, aby za neho štát platil.

Pokiaľ sa študentovi nepodarilo úspešne absolvovať štátnu záverečnú skúšku v riadnom termíne a bude sa účastniť náhradného termínu po 31. auguste, nemá to vplyv na jeho status študenta. Ten k 31.8. zaniká.

Po skončení štúdia

Študentovi zaniká status študenta deň po poslednej záverečnej skúške. Častým omylom býva práve to, že to je až po promócii a obdržaní diplomu. Tým pádom sa absolvent rovno zamestná alebo začne podnikať alebo má absolvent možnosť prihlásiť sa na úrad práce ako uchádzač o zamestnanie. V takom prípade poistné odvádza štát.

Štúdium v zahraničí

V prípade štúdia v krajinách EÚ, EHS alebo vo Švajčiarsku je štúdium na vysokej škole považované za ekvivalentné s tým na Slovensku a vďaka tomu môže študent zostať poistený na doma. Zdravotnú starostlivosť čerpá vďaka Európskemu preukazu zdravotného poistenia v krajinách Európskej únie.

Pokiaľ ide študent na pobyt v rámci programu Erasmus a chce zostať poistencom na Slovensku, mal by do zdravotnej poisťovne doručiť doklad o ekvivalencii štúdia, ktorý vydáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia spolu s potvrdením o návšteve školy.

Rovnaký postup platí aj pre študentov, ktorí sú študentmi vysokých škol v krajinách mimo EÚ, EHS alebo Švajčiarska.

Veríme, že vďaka našim článkom ste získali lepší prehľad v tom, ako zdravotné poistenie pre študentov funguje a kedy sú ešte poistencami štátu. Zdravotné poistenie je len jedným z mnohých prípadov, pre ktoré sa oplatí strážiť si svoj status študenta.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Zdravotné poistenie absolventov strednej školy. Aké sú podmienky?

Zdravotné poistenie absolventov strednej školy. Aké sú podmienky?

Zdravotné poistenie berie väčšina mladých ľudí ako samozrejmosť. Je to práve preto, že za väčšinu z nich odvádza poplatok do zdravotnej poisťovne štát a vďaka tomu ich to bezprostredne nič nestojí. To však nemusí byť pravidlom a existujú situácie, v ktorých sa aj mladí ľudia stávajú samoplatiteľmi. Aké sú pravidlá pre stredoškolákov, vysokoškolákov či študentov …