Neučiteľská pedagogika

6 škôl a fakúlt

U nás môžeš okrem prírodných vied 🌿 študovať aj informatiku 💻, tak si vyber tu!

Pedagogická fakulta

  • Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania
  • Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
2 programy

Pedagogická fakulta

  • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
  • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
  • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
3 programy

Pedagogická fakulta

  • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
1 program

Pedagogická fakulta

  • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

  • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.