Neučiteľská pedagogika

13 škôl a fakúlt

Online VEĽTRH ČESKÝCH VŠ od 18.10.2022 do 19.10.2022 ZAREGISTRUJ se včas a zdarma

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Špeciálna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
3 programy

Fakulta prírodných vied

 • Teória vyučovania chémie
 • Teória vyučovania matematiky
2 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika technických predmetov
 • Pedagogika

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Liečebná pedagogika
 • Pedagogika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

a ďalšie 4 programy

7 programov