Neučiteľská pedagogika

13 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov a literatúr
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalších 10 programov

13 programov

Filozofická fakulta

 • Muzeológia - pedagogika
 • Pedagogika
 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
 • Špeciálna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania chémie
 • Teória vyučovania informatiky
 • Teória vyučovania matematiky
4 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika technických predmetov
 • Pedagogika

a ďalších 8 programov

11 programov

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Pedagogika - vychovávateľstvo
 • Sociálna pedagogika

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Liečebná pedagogika
 • Pedagogika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

a ďalších 5 programov

8 programov