Koľko stojí školné na Slovensku a koľko v zahraničí?

13. 6. 2022 | Štúdium na vysokej škole

školné na SlovenkuVysokoškolské štúdium na Slovensku, i keď nie je väčšinou priamo spoplatnené, rozhodne niečo stojí. S akou približnou sumou je potrebné operovať pri vysokoškolskom štúdiu na Slovensku priniesol náš starší článok Koľko stojí vysokoškolský život?

V prípade slovenských univerzít sa študent vo väčšine prípadov vyhne platbe školného ako takého, no ostatné školné náklady nie sú zdarma, a tak stojí priemerne štandardné päťročné štúdium denného typu na slovenskej vysokej škole od 8 500 až do 30 000 eur či viac. Takáto čiastka dokáže byť pre rodinný rozpočet, kedy sa priemerná hrubá mesačná mzda na Slovensku pohybuje okolo čiastky 1200 eur, naozaj zaťažkávacou položkou.  A to ešte nebolo zmienené externé štúdium. Pri tomto type štúdia sa popri vysokoškolských výdavkoch na život platí aj školné, ktoré sa môže pri externom štúdiu na štátne škole vyšplhať na 2340 eur či v prípade niektorých špecifických odborov až do 3600 eur ročne. Podobnú čiastku zaplatí študent aj v prípade štúdia na súkromnej vysokej škole. Táto suma je zvyčajne ešte vyššia pri druhom stupni štúdia.

I keď sa takéto čiastky školného môžu javiť ako vysoká suma, v zahraničí je situácia častokrát neporovnateľne vyššia. Ročné školné sa môže v zahraničí pohybovať od 10tisíc do 50tisíc eur, čo by mohlo pri štandardnom päťročnom štúdiu vyjsť drahšie ako nový byt.

A koľko predstavovalo školné na najprestížnejších univerzitách sveta za rok 2020/2021? Výber škôl je uskutočnený na základe QS World University Rankings® 2021.

  1. Massachusetts Institute of Technology – ročné školné takmer 50 000 Eur
  2. Stanford University – ročné školné takmer 50 000 Eur
  3. Harvard – ročné školné 45 000 Eur (druhý stupeň cez 10 000 ročne)
  4. California Institute of Technology – ročné školné 46 000 Eur (+ 1800 Eur poistenie)
  5. Oxford a Cambridge – ročné školné pre EÚ študentov 11 000 Eur
    Univerzity vo Veľkej Británii – od 12 000 do 67 000 Eur
  6. ETH Zurich – ročné školné 1500 Eur

Školné v prípade týchto univerzít samozrejme nezahŕňa výdavky spojené s vysokoškolským životom, kam patrí cestovné, poistenie v krajine, ubytovanie, študijné pomôcky, náklady na stravu či voľnočasové aktivity.

I keď sú to nemalé čiastky,  na štúdium je možné si zarobiť, požičať peniaze či získať určitú formu  štipendia ako na Slovensku ale aj v zahraničí. V našich starších príspevkoch sa môžeš dozvedieť o možnosti študovať v zahraničí, no i ako získať finančnú pomoc akou je napríklad Štipendium Martina Filka, či ďalšie Štipendiá na štúdium či výskum v zahraničí.

Zdroje: www.partnersgroup.sk, www.topuniversities.com


benusova@vysokeskoly.cz