Na odbornú činnosť nemusíte čakať až na vysokú. Časť 2.

24. 1. 2023 | Prijímacie konanie

SOČČo by SOČka mala obsahovať? Ako by mala vyzerať? Čo ťa okrem napísania práce bude ešte čakať? To všetko sa dozvieš v našom druhom diely o Stredoškolskej odbornej činnosti. Pokiaľ si o tejto súťaži predtým ešte nepočul(a), určite si prečítaj náš prvý článok na túto tému.

Plánovanie

Jedným z predpokladov úspechu súťažnej práce je dôkladné plánovanie. Preto aj keď súťažiaci začínajú na práci pracovať od začiatku školského roka, niektoré práce môžu vyžadovať násobne viac času a preto je nutné začať skôr. Avšak na to, aby súťažiaci zistili, kedy je nutné začať pracovať, musia mať svoju prácu dobre rozvrhnutú. Je preto dobré si hneď na začiatku zvážiť, koľko budú jednotlivé časti práce vyžadovať času, prebrať to s konzultantom a možno si stanoviť priebežné ciele.

Ako má práca vyzerať?

Jedná sa o odbornú prácu, čo v sebe nesie aj náležitosti, ktoré musí ako vedecká práca spĺňať.

Medzi ne patrí napríklad aj rozsah. Keďže sa jedná o veľké množstvo odborov, tak samozrejme aj komisia a organizátori počítajú, že práce v každej oblasti majú vlastné a špecifické zvyklosti, medzi ktoré patrí aj počet strán. Avšak najčastejší rozsah býva 20 až 30 normostrán, čo je asi 36 000 až 54 000 znakov s medzerami.

Dôležitou súčasťou je aj správne citovanie zdrojov práce. Problémy s plagiátorstvom sa nevyhýbajú ani tejto súťaži, avšak mnohé prípady plagiátorstva bývajú spojené práve s nesprávnym citovaním. V prípade citovania je dôležité si pamätať, myšlienky niekoho iného, nikdy nesmieš vydávať za vlastné a všetko, okrem všeobecne známych faktov, čo nie je z tvojej hlavy, je citácia niekoho iného. Citovaniu a citačným štýlom sme sa venovali v samostatných článkoch, ktoré môžeš nájsť tu a tu.  Súťaž poskytuje aj ukážku štruktúry, ktorá súťažiacim vie do veľkej miery pomôcť jednak v predstave o tom, ako má práca vyzerať, ale zároveň pokrýva aj spracovanie špecifických súčastí práce, ako napríklad tabuľky a podobne. Okrem toho vie byť dobrým pomocníkom pozrieť sa na niekoľko prác z predchádzajúcich ročníkov.

Prezentácia práce?

Vyvrcholením celej práce je jej prezentácia pred odbornou komisiou. Súčasťou toho je aj Power-pointová prezentácia, ktorá sumarizuje celú prácu, jej skúmania a výsledky. Súčasťou prezentácie môžu byť práve aj vizuálne pomôcky, makety a hotové výrobky, pokiaľ sú súčasťou práce. To sa týka najmä technicky zameraných prác, kde makety či pomôcky predstavujú významnú časť práce, ale môže ísť samozrejme aj o iné oblasti, kde môžu slúžiť na vizualizáciu celej problematiky.

Prihláška

Ako sme spomínali už v predchádzajúcom článku, prihláška do súťaže nie je prvým krokom, ako to obvykle býva. Registračný systém sa zvykne otvárať v januári. Je to aj z toho dôvodu, že súčasťou prihlášky je už rovno aj samotná práca, aby sa mohlo začať s prezentovaním a stihli sa všetky kolá prehliadok. Takže okrem vypĺňania údajov musí každý súťažiaci rovno nahrať aj samotnú prácu.

Prečo SOČ?

Okrem toho, že si každý súťažiaci vyskúša odbornú činnosť na vlastnej koži, má SOČ aj veľa ďalších výhod. Jednou z nich je napríklad uľahčenie výberu vysokej školy. Akonáhle zvažujete spracovávať SOČku a vyberáte si jej tému, vedie vás to k tomu, zvažovať, čo vás baví a čomu ste ochotní venovať nemálo času. Vďaka tomu sa vám bude ľahšie obzerať po možnostiach štúdia a jednotlivých odboroch. S tým môže veľmi úzko súvisieť aj to, že spoznáte veľa zaujímavých ľudí medzi prezentujúcimi, máte možnosť spoznať odborníkov počínajúc vašim konzultantom a ďalších. Zároveň si osvojíte a zdokonalíte svoje prezentačné schopnosti. A v neposlednom rade sa samozrejme SOČ počíta ako významná súčasť životopisu a dokonca niektoré vysoké školy uznávajú úspech z tejto súťaže do takej miery, že vám vedia odpustiť prijímačky.

Pokiaľ vás SOČka zaujala a zvažujete zúčastniť sa tejto súťaže v budúcom roku, verte, že neurobíte chybu. Aj v prípade, že by ste nepostúpili do v rámci jednotlivých kôl, je to veľká skúsenosť do nielen akademického života.


podpora@vysokeskoly.cz