Obedy zadarmo sú opäť na stole

2. 3. 2023 | Aktuality

Obedy zadarmo Pred pár rokmi intenzívne diskutovaná téma, ktorá sa aj v praxi dotkla niekoľkých žiakov – obedy zadarmo pre deti. Opatrenie, ktoré bolo zrušené v roku 2021 opätovne schválili poslanci národnej rady 7. februára a novela zákon o pomoci v hmotnej núdzi vstúpi do platnosti 1. mája tohto roka.

Obedy zadarmo sa týkajú škôlkárov a žiakov základných škôl. Pre získanie dotácie bude pochopiteľne nutné splniť stanovené podmienky, ale v zásade právo na obedy zadarmo majú všetci základoškoláci a deti, ktoré navštevujú posledný ročník materských škôl, pokiaľ o to písomne požiadajú ich rodičia. U mladších detí je nárok viazaný na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi. Výška dotácie sa pohybuje v závislosti na tom, či dieťa chodí ešte do škôlky alebo už do školy a ktorý stupeň navštevuje. U materských škôlok je dotácia na obed vo výške 1,4 € na deň, u žiakov ZŠ na 1. stupni to je 2,1 € za každý deň v škole a u druhostupniarov to je o 20 centov viac, teda 2,3 €. Nezabudli ani na deti, ktoré majú obmedzené stravovacie návyky ako napríklad celiakia a nemôžu sa stravovať v škole. V takom prípade bude dotácia vyplatená priamo rodičom.

Dôvodom obnovenia plošných obedov zdarma sú zvyšujúce sa životné náklady pre domácnosti s deťmi.

Schválená novela zákona má aj svojich odporcov, podľa ktorých je opatrenie v hmotnej núdzi príliš nákladné pre štát (odhadované náklady sú 110 miliónov € len za tento rok) a nie je jasné, odkiaľ chce štát toto opatrenie dotovať.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme