Zostaň študovať na Slovensku a môžeš získať štipendium

21. 4. 2022 | Aktuality

Zostaň študovať na SlovenskuMáš aj ty dilemu, či zostať študovať doma na Slovensku alebo sa vydať za zmenou do zahraničia? Ver, že nie si jediná/jediný a takto uvažuje množstvo mladých Slovákov, ktorí sa rozhodujú o svojej budúcnosti. Mnohí sa tak už rozhodli a preto takmer 20 % vysokoškolákov zo Slovenska študuje v zahraničí. Toto číslo trápi už niekoľko rokov aj slovenských politikov. Okrem samotného pomerne vysokého počtu odchádzajúcich, je problémom aj to, že najčastejšie odchádzajú šikovní a talentovaní mladí Slováci, o ktorých Slovensko nerado prichádza.

Proti tomuto odlivu sa rozhodlo bojovať aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pomocou špeciálnej schémy na podporu študentov, ktorí zostanú po maturite študovať na Slovensku. Cieľom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu je motivovať talentovaných maturantov, aby zostali študovať na slovenskej vysokej škole pomocou štipendia vo výške až 9 000 €. Toto štipendium je úplnou novinkou a medzi prvých štipendistov môžeš patriť aj ty už v akademickou roku 2022/2023.

Komu sa bude štipendium udeľovať?

Podľa slov Ministerstva štipendium môžu získať tí najtalentovanejší absolventi stredných škôl. Jeho prideľovanie je určené dvom skupinám definovaným ako najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov a nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín. V akademickom roku 2022/2022 sú v prvej skupine štipendia pripravené pre 1 000 uchádzačov a v druhej pre 400 uchádzačov. Umiestnenie v poradí uchádzačov určia tvoje doterajšie výsledky zo stredoškolského štúdia, a to najmä rôzne súťaže (napr. olympiády, SOČ a ďalšie) na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Ďalším z kritérií je aj dosiahnutý výsledok v rámci externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (alebo jazyka menšiny), cudzieho jazyka a matematiky. Výsledky nemusíš ty dokladovať, ale budú automaticky získané z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). V prípade študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia sú kritéria stanovené podľa splnenia aspoň jednej z podmienok uvedených na webe stipendia.portalvs.sk. Stačí pokiaľ si odpovieš aspoň na jednu z podmienok áno a môžeš sa uchádzať o rovnakú výšku štipendia.

Pre získanie štipendia musia študenti v oboch skupinách splniť hlavnú podmienku, a to zapísať sa na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské (napr. medici, právnici atď.) štúdium na Slovensku.

Aká je výška štipendia a ako funguje jeho vyplácanie?

Celková čiastka, ktorú môžeš získať je 9 000 € počas troch akademických rokov. Teda 3 000 € za jeden akademický rok. Štipendium je vyplácané počas desiatich mesiacov v každom akademickom roku a v každom mesiaci dostaneš 300 €. Tieto peniaze ti bude vyplácať tvoja vysoká škola, na ktorú na Slovensku nastúpiš.

Dôležité dátumy

Prvým krokom na to, aby si štipendium mohla/mohol získať je vyplnenie formuláru, ktorý je v tejto chvíli ešte vo fáze príprav, ale čoskoro ho nájdeš na stránke stipendia.portalvs.sk. Vyplnený formulár musíš odoslať do 31. 5. 2022, aby si sa mohla/mohol uchádzať o štipendium. Vo formuláru vyplníš najskôr svoje základne údaje a následne aktivity, ktoré si splnil(a) a na základe ktorých ti budú prideľované body. Správnosť a pravosť všetkých aktivít budeš dokladovať diplomami a certifikátmi, ktoré overí škola, na ktorú sa zapíšeš. Tieto dokumenty musíš nahrať najneskôr do 31. 8. 2022.

Pokiaľ ťa táto ponuka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zaujala, môžeš začať premýšľať nad tým, aké všetky úspechy sa ti podarilo počas štúdia nazbierať, aby si pri vypĺňaní žiadosti na nič nezabudla/nezabudol. My ti už budeme len držať palce, aby si bol(a) medzi 1 400 študentmi, ktorí prví toto štipendium získajú.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Štipendium pre maturantov, ktorí si vyberú vysokú školu na Slovensku

Štipendium pre maturantov, ktorí si vyberú vysokú školu na Slovensku

Ostať študovať doma, a tým si zaistiť štipendium do výšky až 9000 eur bude možné vďaka novovzniknutej štipendijnej schéme rezortu školstva. Slovensko je krajinou, ktorú dlhodobo a akútne trápi problém s vysokým odlivom mozgov do zahraničia. Každý piaty študent volí namiesto vysokoškolského štúdia doma to v zahraničí. Takýto odliv si Slovensko ako krajina nemôže dovoliť, a tak pristúpilo Ministerstva školstva, …

číst více
Štipendium Martina Filka

Štipendium Martina Filka

Štúdium na jednej z najlepších svetových univerzít určite nie je lacnou záležitosťou. Nejedného uchádzača určite odradí práve finančná náročnosť takéhoto kroku. Existujú však rôzne spôsoby ako si prilepšiť, kam patrí napríklad aj štipendium Martina Filka. O štipendium Martina Filka má právo zažiadať akýkoľvek občan Slovenskej republiky, ktorý je prijatý a následne zapísaný alebo už študuje na vysokej škole v zahraničí. …

číst více