Zostaň študovať na Slovensku a môžeš získať štipendium

21. 4. 2022 | Aktuality

Zostaň študovať na SlovenskuMáš aj ty dilemu, či zostať študovať doma na Slovensku alebo sa vydať za zmenou do zahraničia? Ver, že nie si jediná/jediný a takto uvažuje množstvo mladých Slovákov, ktorí sa rozhodujú o svojej budúcnosti. Mnohí sa tak už rozhodli a preto takmer 20 % vysokoškolákov zo Slovenska študuje v zahraničí. Toto číslo trápi už niekoľko rokov aj slovenských politikov. Okrem samotného pomerne vysokého počtu odchádzajúcich, je problémom aj to, že najčastejšie odchádzajú šikovní a talentovaní mladí Slováci, o ktorých Slovensko nerado prichádza.

Proti tomuto odlivu sa rozhodlo bojovať aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pomocou špeciálnej schémy na podporu študentov, ktorí zostanú po maturite študovať na Slovensku. Cieľom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu je motivovať talentovaných maturantov, aby zostali študovať na slovenskej vysokej škole pomocou štipendia vo výške až 9 000 €. Toto štipendium je úplnou novinkou a medzi prvých štipendistov môžeš patriť aj ty už v akademickou roku 2022/2023.

Komu sa bude štipendium udeľovať?

Podľa slov Ministerstva štipendium môžu získať tí najtalentovanejší absolventi stredných škôl. Jeho prideľovanie je určené dvom skupinám definovaným ako najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov a nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín. V akademickom roku 2022/2022 sú v prvej skupine štipendia pripravené pre 1 000 uchádzačov a v druhej pre 400 uchádzačov. Umiestnenie v poradí uchádzačov určia tvoje doterajšie výsledky zo stredoškolského štúdia, a to najmä rôzne súťaže (napr. olympiády, SOČ a ďalšie) na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Ďalším z kritérií je aj dosiahnutý výsledok v rámci externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (alebo jazyka menšiny), cudzieho jazyka a matematiky. Výsledky nemusíš ty dokladovať, ale budú automaticky získané z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). V prípade študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia sú kritéria stanovené podľa splnenia aspoň jednej z podmienok uvedených na webe stipendia.portalvs.sk. Stačí pokiaľ si odpovieš aspoň na jednu z podmienok áno a môžeš sa uchádzať o rovnakú výšku štipendia.

Pre získanie štipendia musia študenti v oboch skupinách splniť hlavnú podmienku, a to zapísať sa na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské (napr. medici, právnici atď.) štúdium na Slovensku.

Aká je výška štipendia a ako funguje jeho vyplácanie?

Celková čiastka, ktorú môžeš získať je 9 000 € počas troch akademických rokov. Teda 3 000 € za jeden akademický rok. Štipendium je vyplácané počas desiatich mesiacov v každom akademickom roku a v každom mesiaci dostaneš 300 €. Tieto peniaze ti bude vyplácať tvoja vysoká škola, na ktorú na Slovensku nastúpiš.

Dôležité dátumy

Prvým krokom na to, aby si štipendium mohla/mohol získať je vyplnenie formuláru, ktorý je v tejto chvíli ešte vo fáze príprav, ale čoskoro ho nájdeš na stránke stipendia.portalvs.sk. Vyplnený formulár musíš odoslať do 31. 5. 2022, aby si sa mohla/mohol uchádzať o štipendium. Vo formuláru vyplníš najskôr svoje základne údaje a následne aktivity, ktoré si splnil(a) a na základe ktorých ti budú prideľované body. Správnosť a pravosť všetkých aktivít budeš dokladovať diplomami a certifikátmi, ktoré overí škola, na ktorú sa zapíšeš. Tieto dokumenty musíš nahrať najneskôr do 31. 8. 2022.

Pokiaľ ťa táto ponuka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zaujala, môžeš začať premýšľať nad tým, aké všetky úspechy sa ti podarilo počas štúdia nazbierať, aby si pri vypĺňaní žiadosti na nič nezabudla/nezabudol. My ti už budeme len držať palce, aby si bol(a) medzi 1 400 študentmi, ktorí prví toto štipendium získajú.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme