Technika a informatika

38 škôl a fakúlt

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
2 programy

Technická fakulta

 • Automobilová doprava
 • Dopravné stroje a zariadenia
 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
 • Teória digitálnych hier
3 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná informatika
 • Biotechnológie
 • Molekulárna biológia
4 programy

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Architektonická tvorba
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Energetické stroje a zariadenia

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Elektrotechnológie a materiály
 • Riadenie procesov
 • Silnoprúdová elektrotechnika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Dopravná technika a technológia
 • Dopravné služby
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb
3 programy

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - konverzný
2 programy

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Paneurópska vysoká škola

 • Aplikovaná informatika
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Elektronické zbraňové systémy
 • Vojenské spojovacie a informačné systémy
 • Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
3 programy