Technika a informatika

42 škôl a fakúlt

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy

Unicorn University

 • Softvérové inžinierstvo a Big Data
 • Softvérový vývoj
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biotechnológie
 • Jadrová chémia
 • Teoretická a počítačová chémia
3 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Technická fakulta

 • Automobilová doprava
 • Dopravné stroje a zariadenia
 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
 • Teória digitálnych hier
3 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná informatika
 • Biotechnológie
 • Molekulárna biológia
4 programy

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Architektonická tvorba
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Energetické stroje a zariadenia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Doprava
 • Dopravné služby a logistika
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb
 • Železničná doprava
4 programy

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1 program

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Paneurópska vysoká škola

 • Aplikovaná informatika
1 program

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Elektronické zbraňové systémy
 • Vojenské spojovacie a informačné systémy
 • Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
3 programy