Ktorých povolaní bude v budúcnosti nedostatok a ktorých prebytok?

19. 3. 2021 | Uplatnenie absolventov a študentov

Ktorých povolaní bude v budúcnosti nedostatok a ktorých prebytok? Rozhodnúť sa, kam na strednú školu a následne na vysokú, nemusí byť vôbec jednoduché, predsa je to rozhodnutie na celý život. Preto môže byť užitočné preštudovať si ako budú vyzerať trendy na trhu práce do roku 2025.

Portál Trendy Práce pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vypracoval prognózu nesúladu na trhu práce v období do roku 2025. To znamená, že sa na základe štatistík, prognóz a demografického vývoja, bližšie pozreli, akých povolaní bude na trhu prebytok, a naopak, ktoré budú žiadané, a aký nesúlad dopytu a ponuky pracovných pozícií na trhu práce nastane.

Aké oblasti a povolania budú žiadané na trhu práce do budúcna?

Až 70 % pracovných príležitostí bude vznikať na stredoškolských a nižších pozíciách. Konkrétne najviac nedostatkovým povolaním bude predavač/ka, nakoľko do roku 2025 bude chýbať viac ako 15 tisíc osôb v tomto odvetví, pričom prichádzajúci absolventi pokryjú nanajvýš 23% potrieb trhu práce. Tesne bude nasledovať nedostatok absolventov v obchode a financiách, čo predstavuje do roku 2025 chýbajúcich 14 000 pracovníkov. Taktiež bude nedostatkové zastúpenie v oblasti strojárstva, viac než 12 000 osôb. Na trhu práce bude málo absolventov v povolaniach sociálno-výchovných pracovníkov, asistentov, opatrovateľov a vychovávateľov. Údaje hovoria, že počet absolventov nepokryje dopyt v oblasti dopravy, logistiky a pôšt.

A naopak, ktoré odvetvia budú mať prebytok absolventov do roku 2025?

Na opačnom konci prognóz dominujú vysokoškolské odbory, i keď najviac prebytočnými absolventmi by mali byť stredoškoláci v oblasti cestovného ruchu, podľa výpočtov 5000 osôb. Za nimi by mali nasledovať vysokoškolskí absolventi podnikovej ekonomiky a manažmentu obchodu. Problém s hľadaním práce by mohli mať aj stredoškoláci s ukončením vzdelaním grafik/grafička či služby kaderník/kaderníčka. Nepomer v dopyte a ponuke zamestnaní na trhu práce by mal nastať v neprospech absolventov vysokých škôl odborov žurnalistiky, masmediálnej komunikácie a sociálnych vied, kde by sa mal objaviť prebytok viac než 2000 absolventov.

Rozhodne však netreba vešať hlavu, ak ste sa aj ocitli v druhej skupine, tej „prebytočnej“, kde sa podľa prognóz môže javiť, že na trhu práce bude práve vaše povolanie už dostatočne zastúpené, nezúfajte. Dopyt po týchto povolaniach nezmizne, stále budú potrebné, a možno práve vy budete mať to šťastie a s dávkou húževnatosti a snahy sa zamestnáte vo vami vyštudovanom odbore.

Zdroje: https://www.trendyprace.sk/