Mladí absolventi: Do USA vďaka didaktike matematiky

23. 6. 2020 | Štúdium v zahraničí

Videla svet! Veronika Hubeňáková je mladá, inteligentná a dobrosrdečná žena. Úsilie a tvrdá práca jej priniesli ovocie v podobe úspešného absolvovania doktorandského štúdia. Prezradila nám, aký bol jej vysokoškolský život aj záujmy.

Slovakian student in the USAČo všetko si musela absolvovať, kým si sa dostala na vysokú školu?

Predovšetkým rozhodovanie. To bolo asi najťažšie. Bavilo ma veľa vecí, nemala som problémy so žiadnym s predmetov, tak som si dosť dlho nevedela vybrať. Ale cez moje voľnočasové aktivity som si uvedomila, že určite chcem pracovať s ľuďmi, preto som si vybrala učiteľstvo matematiky a psychológie. Tým sa mi podarilo vyriešiť dilemu medzi matematikou a humanitným smerom a zároveň som sa nasmerovala k práci s ľuďmi. Keď už som sa rozhodla, tak to bolo jednoduché. Stačilo zmaturovať z matematiky a náuky o spoločnosti.

Ako prebiehalo tvoje štúdium?

Veselo! Naozaj sme mali skvelú partiu, hlavne na matematike, kde sme sa navzájom veľmi potrebovali. Napríklad pri riešení sérií úloh na jednotlivé predmety. Takže som si štúdium užívala. Bakalárske štúdium na UPJŠ je medziodborové, to znamená, že je priestor ísť do hĺbky obidvoch predmetov. Potom magisterské štúdium je už štúdium učiteľstva, takže sa pridávajú didaktiky, praxe a tak podobne.

Po získaní magisterského titulu si ďalej pokračovala na doktorandskom štúdiu. Čím bolo toto štúdium rozdielne?

Doktorandské štúdium je oveľa viac o samostatnosti a zodpovednosti. Doktorand študuje tvorivou prácou. To znamená, že nie len číta odborné články, ale sám má takéto články napísať. Nie len čerpá z vedeckého výskumu, ale aj k nemu niečo pridáva, aby mohli čerpať ostatní. Dizertačnou prácou by mal preukázať, že je schopný samostatnej vedeckej práce. Čo je vlastne trošku paradoxné, pretože dobrá vedecká práca je aktuálne záležitosťou tímov. Ale doktorand samozrejme netvorí sám, spolupracuje predovšetkým so svojim školiteľom. Dobrý školiteľ je na nezaplatenie. Ja som mala skvelého školiteľa, a to je jeden z dôvodov, prečo ma doktorandské bavilo.

Aké boli tie najväčšie výhody a nevýhody tohto štúdia?

Výhodami – pre mňa – boli samostatnosť, sloboda a prepojenie matematiky a psychológie, keďže som písala prácu v odbore Teória vyučovania matematiky. Nevýhodou je asi to isté – samostatnosť a sloboda. Niekedy je náročné poctivo pracovať, keď je príliš veľa možností a malá kontrola. Rovnako môže byť nevýhodou aj finančné ohodnotenie. Čo som si užila asi najviac bol môj študijný pobyt v Colorade, USA. Strávila som tam šesť mesiacov v meste Boulder, kde som mala dosť priestoru napísať svoju minimovku. Medzinárodné priateľstva mi ostali do dnes. Práve včera mi písal kamarát zo Saudskej Arábie.

Akým záujmom si sa počas štúdiu na vysokej škole venovala?

V rámci Univerzitného pastoračného centra sv. Košických mučeníkov som chodila a vlastne stále chodievam na misie k Slovákom do Rumunska. Misie prebiehajú počas dvoch letných týždňov, venujeme sa deťom, mladým aj dospelým. Tento rok pôjdeme do štyroch dediniek a dve dievčatá pôjdu pomáhať do Hospicu Božieho milosrdenstva v Temešvári. Financie máme od dobrodincov, my všetci to robíme dobrovoľnícky, ale to neznamená, že nič z toho nemáme! Len za to nemáme peniaze. Spočiatku táto aktivita vyžadovala stretnutia raz za mesiac a dva letné týždne. Ale postupne sme sa zmenili z tímu na spoločenstvo Christoforus – to je niečo ako rodina. Takže to naplnilo celý môj čas. Stretávame sa každý týždeň, s niektorými skoro každý deň, sústredíme sa na budovanie vzťahov – v prvom rade s Bohom a potom aj medzi nami, učíme sa nové veci, pomáhame si navzájom rásť. Jednoducho: rodina.

Kde si si po ukončení vysokej školy našla zamestnanie?

Dostala som ponuku ostať pracovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika na Ústave matematických vied v rámci jedného projektu. A túto ponuku som prijala. Teraz je tu veľmi dobrá partia doktorandov, kam ešte tak jednou nohou patrím. Srdcom matematici.

Čo by si odporučila stredoškolským študentom, ktorí chcú ísť študovať psychológiu a matematiku?

Asi to oddelím, lebo tých, ktorí by chceli tento medziodbor asi nie je až tak veľa. Tí, ktorí chcú ísť študovať psychológiu by mali v prvom rade zistiť, čo to znamená „byť psychológ“, keďže s týmto povolaním je spojených veľa mýtov a legiend. Odporúčam osloviť niekoho v okolí a opýtať sa. Tým, ktorí chcú ísť študovať matematiku, radím intenzívnu prípravu, aby si uľahčili začiatok štúdia. Po zatiaľ ostatnej reforme školstva sa prehĺbil rozdiel medzi tým, s čím žiak príde zo strednej školy a tým, čo by mal vedieť, aby sa rýchlo chytil na matematiku na vysokej škole. To neplatí len pre štúdium matematiky, ale aj pre študentov, ktorí majú v rámci svojho štúdia absolvovať predmet matematika. Netreba sa báť osloviť ľudí z konkrétnej školy, na ktorú sa žiak chystá, prísť na Deň otvorených dverí a pýtať sa. My pre našich prvákov pripravujeme sústredenia, aby si čím skôr zvykli na nový typ štúdia. A potom študovať, študovať, študovať. Vyštudovať matematiku je drina, ale stojí za to. S vyštudovanou matematikou nie je problém nájsť pracovné miesto v IT sektore, ktorý je jeden z najlepšie platených sektorov, človek nadobudne istú flexibilitu pri riešení problémov, naučí sa rozmýšľať efektívnym spôsobom.

Aký je rozdiel medzi študentským životom a prácou?

Mám svoju kanceláriu a už nemám prázdniny … Asi nie som dobrý respondent na túto otázku, lebo u mňa sa to mení tak pomaly, postupne, prirodzene.

Zdroj fotografií: Veronika Hubeňáková