Vysoký dopyt po absolventoch odborných škôl

14. 10. 2021 | Uplatnenie absolventov a študentov

technické odborySlovenské školstvo dlhé desaťročia opomínalo odborné vzdelávanie technického a remeselného zamerania, ktorého potreba a dopyt neustále stúpa. Krajina nepotrebuje len univerzitne vyštudovaných ľudí, ale aj šikovných a zručných remeselníkov a odborne vyučených pracovníkov.

Už v predošlom článku, Ktorých povolaní bude v budúcnosti nedostatok a ktorých prebytok, sme poukázali na analytikmi predpovedateľný trend záujmu o stredoškolských študentov odborného vzdelania ako predavač/ka, absolventov v strojárstve a podobne.

Rovnaký trend reflektovali aj Dni župných škôl pre Bratislavský kraj, kde si mohli rodičia a žiaci končiacich ročníkov základných škôl prezrieť možnosti štúdia. V tomto kraji chýbajú najmä povolania ako strojní mechanik, technológovia kozmetiky a chemických liečiv, agropotravinári, ale aj informatici či grafickí dizajnéri. Samotný predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba vyhlásil, že vďaka investícií do škôl so snahou o ich modernizáciu a zatraktívnenie, záujem o stredné odborné školy v župe narastá.

Pre Slovensko je do budúcna nevyhnutné reagovať na nedostatok technicky a remeselne vyučených absolventov na pracovnom trhu, pretože sa môže stať, že Slovensko bude odkázané na vyplnenie pracovnej medzery na trhu práce zamestnancami zo zahraničia, čím môže utrpieť konkurencieschopnosť krajiny.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling kvituje koncept dní župných škôl ako spôsob propagácie, zvýšenia povedomia a prilákania študentov práve na odborné školy v danom kraji.

 

Zdroje: www.minedu.sk