Aplikovaná biológia

Prírodovedecká fakulta

  • Aplikovaná geofyzika
  • Aplikovaná a environmentálna geofyzika
2 programy

Prírodovedecká fakulta

  • Aplikovaná matematika
  • Aplikovaná informatika
2 programy

Fakulta prírodných vied

  • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
  • Sanácia environmentálnych záťaží
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.