Na podanie prihlášky ostáva stále dostatok času

8. 4. 2021 | Štúdium na vysokej škole

Na podanie prihlášky ostáva stále dostatok času Pre tých, ktorí sú už dávno rozhodnutí kam na vysokú školu, určite patrilo podávanie prihlášok k prioritám posledných mesiacov. Každá škola si upravuje podmienky prijímacieho konania samostatne, a teda aj termíny podávania prihlášok. Rozhodne je však stále široký výber v ponuke škôl, ktoré ešte prijímajú prihlášky na vysokoškolské štúdium.

Niektoré univerzity mali stanovený dátum podávania prihlášok do konca februára či marca, ako napríklad Univerzita Komenského či Univerzita Konštantína Filozofa. No mnohé možnosť podávania prihlášok stále umožňujú.

Niektoré školy od pôvodných dátumov z dôvodu komplikácií zapríčinených corona situáciou dokonca upustili a pristúpili k predĺženiu lehoty na podávanie prihlášok. Je tomu tak napríklad v prípade Trnavskej Univerzity, ktorá možnosť prihlasovania pre bakalársky stupeň a vo väčšine prípadov aj pre nadväzujúci magisterský a inžiniersky stupeň predĺžila až do 30.apríla.

Rovnako došlo k predĺženiu termínov aj na Univerzite Mateja Bela, kedy napríklad taká ekonomická fakulta umožňuje podať prihlášku do konca apríla. Aby toho nebolo málo, došlo na tejto fakulte k zrušeniu prijímacej skúšky a všetci prihlásení študenti budú prijatí bez potreby jej vykonania. K posunu termínov na koniec apríla došlo aj na ďalších fakultách Univerzity Mateja Bela, právnická fakulta dokonca ponúka možnosť prihlásiť sa až do 31. mája.

S termínmi odovzdávania prihlášok je na tom podobne aj Slovenská Technická Univerzita, no len na niektorých fakultách, kam sa radí napríklad stavebná fakulta, fakulta elektrotechniky a informatiky či fakulta informatiky a informačných technológii. Pre bakalársky stupeň štúdia je termín odovzdávania prihlášok stanovený až na 30. apríla, pre stupeň druhý až do 31. mája.

Ďalšia z bratislavských univerzít, konkrétne Ekonomická Univerzita, prijíma prihlášky, ale len v elektronickej podobe. Na prvý stupeň štúdia je dátum odovzdania do 19. apríla, pre druhý stupeň štúdia do 30. apríla.

Možnosť na prihlásenie je aj na Žilinskej Univerzite, kedy je termín zaslania prihlášky paušálne rovnaký pre všetky fakulty do 30. apríla, a to pre oba stupne štúdia.

Technická univerzita vo Zvolene ponúka na podávanie prihlášok stále pomerne štedré časové rozpätie, čo predstavuje dátum odovzdávania do 31. mája, ale len pre drevársku a lesnícku fakultu a taktiež fakultu techniky.

Technická Univerzita v Košiciach má stále otvorené svoje brány a prihlášky je možné na niektorých fakultám podávať do konca apríla a na iných až do konca mája.

Možnosti pre podávanie prihlášok ostávajú stále dostatočne pestré, a to sme spomenuli len zlomok univerzít. Preto neváhajte a podajte si prihlášku na vysokoškolské štúdium.

Ďalšie články k téme

Top 10 slovenských univerzít

Top 10 slovenských univerzít

Rozhodovanie kam smerovať svoje vysokoškolské vzdelanie môže byť rôzne. Mnohí sú rozhodnutí už od strednej školy, iní sa rozhodnú podľa názoru ich rodičov a potom sú tu ďalší,  ktorí ani len netušia kam na vysokú školu a pri výbere tápu. Tým pádom môže rozhodovanie začať aj typickou otázkou napísanou v internetovom vyhľadávači: „najlepšia slovenská univerzita.“ Googlite, hľadáte, čítate, skúmate …

číst více
Štúdium na slovenských vysokých školách - zadarmo?!

Štúdium na slovenských vysokých školách - zadarmo?!

V terajších dňoch pandémie, možno ešte o niečo viac rozmýšľame, za čo všetko by sme mali byť vďační a nebrať to ako samozrejmosť. Štúdium by jednoznačne malo byť jednou z takýchto vecí. Slovenský študent si pravdepodobne ani len neuvedomí, že poplatky za štúdium na slovenských univerzitách, ktoré predstavujú len určité poplatky spojené s prihláškami a …

číst více
Ktorý odbor vám prinesie tú najväčšiu prestíž?

Ktorý odbor vám prinesie tú najväčšiu prestíž?

Snáď každý by si po doštudovaní vysokej školy prial získať prácu v odbore, ktorá ho bude baviť, bude mať čo najlepšie platové ohodnotenie v kombinácií so sľubnou perspektívu uplatnenia sa, však? Portál trendyprace.sk, fungujúci pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vytvoril rebríček najprestížnejších odborov slovenských univerzít z hľadiska uplatnenia sa vysokoškolských absolventov na základe štyroch …

číst více