Študuj na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka

22. 4. 2021 | Študentský život

Študuj na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD), fungujúca takmer štvrťstoročie, poskytuje vysokoškolské vzdelanie univerzitného typu na 4 fakultách, na celo-univerzitnej Katedre politológie a k tomu štúdium v Centre pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Univerzita si kladie za cieľ poskytovať kvalitné vzdelávanie formou 3K, a to Kvalitné študijné programy, Kvalitní učitelia a Kvalitné prostredie.

V roku 2019 študovalo na univerzite vo všetkých formách a stupňoch štúdia 2250 študentov, z toho 1763 študentov v dennej forme a 487 študentov v externej forme štúdia. Z celkového počtu bolo 134 cudzincov. Medziročný nárast študentov bol 12%.

Univerzita formuje vďaka svojim rozmanitým odborom absolventov pripravených zabezpečiť komplexnú starostlivosť o strojársku a špeciálnu techniku v priemysle a v ozbrojených silách. Vďaka zdravotníckym odborom pripravuje kvalifikovaný, vysoko erudovaný zdravotnícky personál k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti. Samostatnou oblasťou vzdelávania na univerzite je získavanie teoretických poznatkov z odborných politologických disciplín z hľadiska problematiky organizácie a riadenia spoločnosti s uplatnením absolventa vo verejnej správe, v občianskych združeniach, v masmédiách, ale i v medzinárodných organizáciách a mnoho ďalšieho skrz rôzne sféry záujmu.

Vďaka širokému záberu technických a spoločenských štúdií je univerzita prívetivým odrazovým mostíkom pre absolventov, ako na domácom, tak zahraničnom trhu práce. K tomu je TnUAD treťou slovenskou univerzitou, ktorá má akreditované technické študijné programy pod značkou EUR-ACE (“European Quality Labels”). Značka je garanciou, že odbory sú zahrnuté Európskou Komisiou medzi akreditované študijné programy a spĺňajú najvyššie európske štandardy kvality, a tým spĺňajú najprísnejšie medzinárodné kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi, a tak ponúkajú aj  ľahšie možnosti mobility v rámci Európskej Únie a uplatnenia absolventov v zahraničí.

Študuj na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka

Vďaka TnUAD sa môže Slovensko pýšiť zastúpením v zozname „Key Enable Technologies“, teda v zozname Kľúčových technologických centier. Do zoznamu sa univerzita dostala v roku 2017 ako jediná univerzita zo Slovenska, vďaka  univerzitnému centru FunGlass, ktoré je zamerané na jedinečný výskum skla a jeho lepšieho využitia v priemysle či bežnom živote.

TnUAD ponúka pre svojich aktívnych študentov hľadajúcich zmysluplné naplnenie času Študentské centrum. Bol vytvorený neformálny prednáškový priestor pre zaujímavých motivačných rečníkov, úspešných absolventov, mladých podnikateľov, a tým vytvorenie priestoru pre študentské firmy a start-up spoločnosti, ktoré  ponúkajú priestor pre  pracovnú spoluprácu so študentmi.

Univerzita ponúka mnoho lákavých ponúk na štúdium práve v Trenčíne. Okrem dynamiky študentského mestečka ponúka univerzita kvalitné študijné priestory a laboratória, zahraničné stáže a mobility, možnosť získania praxe počas štúdia či vytvorenie vhodných podmienok pre možnosť práce popri štúdiu. A nájde sa tu dokonca možnosť absolvovať kurz čínštiny zdarma.  Z mimoškolských aktivít, či už v študentskom centre alebo mimo, sú to športové akcie a podpora rôznych športových tímov, spoločná študentská turistika, univerzitná kvapka krvi, týždeň vedy a techniky, súťaž o zájazd, možnosť získať literárnu cenu a kopa ďalšieho.

Možnosti na univerzite sú naozaj rozmanité!

Zdroje: https://tnuni.sk/univerzita/poslanie/

Ďalšie články k téme

Príjemné miesta na učenie v Žiline

Príjemné miesta na učenie v Žiline

Čo študent, to iný spôsob učenia sa. Niektorým sa lepšie učí za zavretými dverami, iní vyhľadávajú práve najrozličnejšie vonkajšie priestranstvá. Niekedy sú k ich vyhľadaniu donútení po neustálom rušení z okolitých izieb, špeciálne na internáte či od členov domácnosti. Príjemné miesta na učenie v Bratislave sme vám už priblížili v predošlom článku. Teraz sa pozrieme na mesto, ktoré sa …

číst více
Novoročné predsavzatia pre vysokoškolákov

Novoročné predsavzatia pre vysokoškolákov

Pomerne veľa ľudí si na sklonku roka dáva ciele a predsavzatia, čo si prajú dosiahnuť, zlepšiť či obmedziť v nasledujúcom roku. Začnem cvičiť, prestanem fajčiť, naučím sa anglicky, urobím si ten kurz…Predsavzatia sú super, ale reálne, koľko z nich sa naozaj podarí? Študenti si momentálne na vysokých školách prechádzajú tým, pre niekoho viac, pre iného menej stresujúcim a namáhavým obdobím-skúškovým. …

číst více
Duševné zdravie

Duševné zdravie

Vysoká škola, a teda najmä obdobie skúškového, dokáže byť psychicky veľmi náročné. Je to úplne prirodzené a nie je za čo sa hanbiť. Možno to poznáte, škola vás nebaví či vecí nejdú podľa vašich predstáv. Skúšky sa vám nedaria, musíte ich opakovať, máte veľa deadlinov, pocit, že nič nestíhate a zdá sa vám, že nemáte okrem školy žiaden …

číst více