Študuj na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka

22. 4. 2021 | Študentský život

Študuj na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD), fungujúca takmer štvrťstoročie, poskytuje vysokoškolské vzdelanie univerzitného typu na 4 fakultách, na celo-univerzitnej Katedre politológie a k tomu štúdium v Centre pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Univerzita si kladie za cieľ poskytovať kvalitné vzdelávanie formou 3K, a to Kvalitné študijné programy, Kvalitní učitelia a Kvalitné prostredie.

V roku 2019 študovalo na univerzite vo všetkých formách a stupňoch štúdia 2250 študentov, z toho 1763 študentov v dennej forme a 487 študentov v externej forme štúdia. Z celkového počtu bolo 134 cudzincov. Medziročný nárast študentov bol 12%.

Univerzita formuje vďaka svojim rozmanitým odborom absolventov pripravených zabezpečiť komplexnú starostlivosť o strojársku a špeciálnu techniku v priemysle a v ozbrojených silách. Vďaka zdravotníckym odborom pripravuje kvalifikovaný, vysoko erudovaný zdravotnícky personál k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti. Samostatnou oblasťou vzdelávania na univerzite je získavanie teoretických poznatkov z odborných politologických disciplín z hľadiska problematiky organizácie a riadenia spoločnosti s uplatnením absolventa vo verejnej správe, v občianskych združeniach, v masmédiách, ale i v medzinárodných organizáciách a mnoho ďalšieho skrz rôzne sféry záujmu.

Vďaka širokému záberu technických a spoločenských štúdií je univerzita prívetivým odrazovým mostíkom pre absolventov, ako na domácom, tak zahraničnom trhu práce. K tomu je TnUAD treťou slovenskou univerzitou, ktorá má akreditované technické študijné programy pod značkou EUR-ACE (“European Quality Labels”). Značka je garanciou, že odbory sú zahrnuté Európskou Komisiou medzi akreditované študijné programy a spĺňajú najvyššie európske štandardy kvality, a tým spĺňajú najprísnejšie medzinárodné kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi, a tak ponúkajú aj  ľahšie možnosti mobility v rámci Európskej Únie a uplatnenia absolventov v zahraničí.

Študuj na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka

Vďaka TnUAD sa môže Slovensko pýšiť zastúpením v zozname „Key Enable Technologies“, teda v zozname Kľúčových technologických centier. Do zoznamu sa univerzita dostala v roku 2017 ako jediná univerzita zo Slovenska, vďaka  univerzitnému centru FunGlass, ktoré je zamerané na jedinečný výskum skla a jeho lepšieho využitia v priemysle či bežnom živote.

TnUAD ponúka pre svojich aktívnych študentov hľadajúcich zmysluplné naplnenie času Študentské centrum. Bol vytvorený neformálny prednáškový priestor pre zaujímavých motivačných rečníkov, úspešných absolventov, mladých podnikateľov, a tým vytvorenie priestoru pre študentské firmy a start-up spoločnosti, ktoré  ponúkajú priestor pre  pracovnú spoluprácu so študentmi.

Univerzita ponúka mnoho lákavých ponúk na štúdium práve v Trenčíne. Okrem dynamiky študentského mestečka ponúka univerzita kvalitné študijné priestory a laboratória, zahraničné stáže a mobility, možnosť získania praxe počas štúdia či vytvorenie vhodných podmienok pre možnosť práce popri štúdiu. A nájde sa tu dokonca možnosť absolvovať kurz čínštiny zdarma.  Z mimoškolských aktivít, či už v študentskom centre alebo mimo, sú to športové akcie a podpora rôznych športových tímov, spoločná študentská turistika, univerzitná kvapka krvi, týždeň vedy a techniky, súťaž o zájazd, možnosť získať literárnu cenu a kopa ďalšieho.

Možnosti na univerzite sú naozaj rozmanité!

Zdroje: https://tnuni.sk/univerzita/poslanie/

Ďalšie články k téme

Príjemné miesta na učenie v Žiline

Príjemné miesta na učenie v Žiline

Čo študent, to iný spôsob učenia sa. Niektorým sa lepšie učí za zavretými dverami, iní vyhľadávajú práve najrozličnejšie vonkajšie priestranstvá. Niekedy sú k ich vyhľadaniu donútení po neustálom rušení z okolitých izieb, špeciálne na internáte či od členov domácnosti. Príjemné miesta na učenie v Bratislave sme vám už priblížili v predošlom článku. Teraz sa pozrieme na mesto, ktoré sa …

číst více