U10+ - Konzorcium Slovenských Univerzít

25. 11. 2020 | Aktuality

Konsorcium vysokých školReforma školstva, akreditácie univerzít, ich spájanie a zanikanie, tieto veci počúvame pravidelne z  rôznych strán, no už ste počuli o U10+, zoskupení desiatich slovenských univerzít? A čo si vôbec treba pod Konzorciom Slovenských Univerzít predstaviť?

Význam slova konzorcium v Slovnik.sk nájdeme ako: „spoločenstvo na jednorazovú realizáciu určitej obchodnej alebo finančnej transakcie; správny orgán účelovej organizácie.“

V našom prípade sa bude jednať o správny orgán, ktorý spája 10 vysokých škôl za účelom vzájomnej spolupráce. Dňa 22.Októbra 2019 bolo podpísané na Technickej univerzite vo Zvolene memorandum o spolupráci slovenských univerzít ako predchodca konzília, ktoré bolo vytvorené o rok neskôr, dňa 22.Októbra 2020 a nabralo účinnosť zápisom do registra konzorcií vysokých škôl. Konzorcium bude mať právne postavenie podľa zákonníka a bude fungovať ako záujmové združenie právnických osôb.

Účelom tohto zoskupenia je už avizovaná spolupráca s cieľom zlepšenia umiestnenia sa slovenských univerzít v medzinárodných rebríčkoch či už výskumnej alebo akademickej aktivity a posilnenie ich finančných zdrojov.

Univerzity sa podpísaním memoranda zaviazali k bližšej a užšej spolupráci v oblasti vzdelávania a starostlivosti o svojich študentov. Konzorcium sa bude snažiť o zabezpečenie spoločného postupu pri vytváraní študijných programov, kooperácia pri výskumnej, vedeckej, technickej či umeleckej činnosti. Zjednotenie možností stravovania a ubytovania pre študentov, zosúladenie fungovania programu Erasmus+, vytvorenie vedeckých centier najvyššej národnej kvality.

Signatári vyjadrili vôľu podieľať sa na naplnení spoločnej vízie a misii o zlepšení vysokých škôl s celoplošným dosahom. Konzílium má fungovať ako prepojenie výskumného ekosystému, ktorý by bol schopný poskytnúť funkčné riešenia v globálnych problematikách ako je klimatická kríza, chudoba a pod.  Pri zoskupení 10 univerzít dochádza k integrácii viac než 50 000 študentov.

Konzorcium bude následné spolupracovať s inými konzorciami a ďalšími univerzitami s predpokladom budúceho rozširovania o nových členov.

Konzorcium sídli v Technickej univerzite vo Zvolene a jeho zakladajúcimi členmi sú:

Ekonomická Univerzita v Bratislave

Katolícka Univerzita v Ružomberku

Prešovská Univerzita v Prešove

Technická Univerzita vo Zvolene

Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trnavská Univerzita v Trnave

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zdroje: https://slovnik.aktuality.sk/slovnik-cudzich-slov/?q=konzorcium,
https://www.tuzvo.sk/sk/memorandum-o-spolupraci-slovenskych-univerzit-pri-vytvoreni-konzorcia-slovenskych-univerzit, https://mytrnava.sme.sk/c/22519373/vzniklo-nove-konzorcium-slovenskych-univerzit-u10.html

Ďalšie články k téme

Univerzita J. Selyeho a Trenčianska univerzita A. Dubčeka majú staronových rektorov

Univerzita J. Selyeho a Trenčianska univerzita A. Dubčeka majú staronových rektorov

Prezidentka Zuzana Čaputová menovala rektorov pre Univerzitu J. Selyeho v Komárne, ktorým sa stal György Juhász a rektora Jozefa Habánika pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Obaja už na tomto poste pôsobili v predošlom období, no nateraz sa funkcie ujímajú v úplne novom, pandemickom období, ktoré fungovanie vysokých škôl ovplyvňuje vo výraznej miere. Rektor je významným činiteľom na univerzite, …

číst více