U10+ - Konzorcium Slovenských Univerzít

25. 11. 2020 | Aktuality

Konsorcium vysokých školReforma školstva, akreditácie univerzít, ich spájanie a zanikanie, tieto veci počúvame pravidelne z  rôznych strán, no už ste počuli o U10+, zoskupení desiatich slovenských univerzít? A čo si vôbec treba pod Konzorciom Slovenských Univerzít predstaviť?

Význam slova konzorcium v Slovnik.sk nájdeme ako: „spoločenstvo na jednorazovú realizáciu určitej obchodnej alebo finančnej transakcie; správny orgán účelovej organizácie.“

V našom prípade sa bude jednať o správny orgán, ktorý spája 10 vysokých škôl za účelom vzájomnej spolupráce. Dňa 22.Októbra 2019 bolo podpísané na Technickej univerzite vo Zvolene memorandum o spolupráci slovenských univerzít ako predchodca konzília, ktoré bolo vytvorené o rok neskôr, dňa 22.Októbra 2020 a nabralo účinnosť zápisom do registra konzorcií vysokých škôl. Konzorcium bude mať právne postavenie podľa zákonníka a bude fungovať ako záujmové združenie právnických osôb.

Účelom tohto zoskupenia je už avizovaná spolupráca s cieľom zlepšenia umiestnenia sa slovenských univerzít v medzinárodných rebríčkoch či už výskumnej alebo akademickej aktivity a posilnenie ich finančných zdrojov.

Univerzity sa podpísaním memoranda zaviazali k bližšej a užšej spolupráci v oblasti vzdelávania a starostlivosti o svojich študentov. Konzorcium sa bude snažiť o zabezpečenie spoločného postupu pri vytváraní študijných programov, kooperácia pri výskumnej, vedeckej, technickej či umeleckej činnosti. Zjednotenie možností stravovania a ubytovania pre študentov, zosúladenie fungovania programu Erasmus+, vytvorenie vedeckých centier najvyššej národnej kvality.

Signatári vyjadrili vôľu podieľať sa na naplnení spoločnej vízie a misii o zlepšení vysokých škôl s celoplošným dosahom. Konzílium má fungovať ako prepojenie výskumného ekosystému, ktorý by bol schopný poskytnúť funkčné riešenia v globálnych problematikách ako je klimatická kríza, chudoba a pod.  Pri zoskupení 10 univerzít dochádza k integrácii viac než 50 000 študentov.

Konzorcium bude následné spolupracovať s inými konzorciami a ďalšími univerzitami s predpokladom budúceho rozširovania o nových členov.

Konzorcium sídli v Technickej univerzite vo Zvolene a jeho zakladajúcimi členmi sú:

Ekonomická Univerzita v Bratislave

Katolícka Univerzita v Ružomberku

Prešovská Univerzita v Prešove

Technická Univerzita vo Zvolene

Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trnavská Univerzita v Trnave

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zdroje: https://slovnik.aktuality.sk/slovnik-cudzich-slov/?q=konzorcium,
https://www.tuzvo.sk/sk/memorandum-o-spolupraci-slovenskych-univerzit-pri-vytvoreni-konzorcia-slovenskych-univerzit, https://mytrnava.sme.sk/c/22519373/vzniklo-nove-konzorcium-slovenskych-univerzit-u10.html

Ďalšie články k téme

Online veľtrh českých vysokých škôl!

Online veľtrh českých vysokých škôl!

26.-28. januára sa uskutoční online veľtrh vysokých škôl, čo môže byť skvelá príležitosť, ako si vybrať tú správnu vysokú školu ak zvažujete štúdium u našich susedov. Veľtrh vysokých škôl je určený pre každého, kto ešte nie je rozhodnutý kam na univerzitu, no rovnako výhodný dokáže byť aj pre tých, ktorí si školu už vybrali. Celá online …

číst více
Ktoré VŠ ešte prijímajú prihlášky?

Ktoré VŠ ešte prijímajú prihlášky?

Bratislava Vysoké školy v hlavnom meste Slovenskej republiky ešte stále prijímajú prihlášky od maturantov do mnohých zaujímavých študijných programov. Pokiaľ sa chcete v budúcnosti venovať ekonomike, vedeckej činnosti, učiteľstvu alebo svetovým jazykom, vyberte si z aktuálnej ponuky nasledujúcich vysokých škôl. 1. Akadémia Policajného zboru v Bratislave – do 31.03.2016 – bezpečnostné služby vo verejnej správe. 2. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií – do 31.03.2016 – liberálne …

číst více
Noc výskumníkov 2020

Noc výskumníkov 2020

Už ste o nej počuli? Noc výskumníkov ako vedecko – popularizačný festival prebieha pod záštitou Európskej Únie každý rok a je financovaný programom pre výskum, vývoj a inovácie. Noc výskumníkov sa koná paralelne v štátoch Európy v rovnaký  deň. Kvôli pandemickej situácii bol festival tento rok presunutý z regulárneho dátumu koncom septembra na neskorší dátum, a tak sa Noc Výskumníkov  uskutoční  dňa 27. …

číst více