Biológia - Chémia

Prírodovedecká fakulta

 • Biológia - Chémia
 • Biológia
 • Chémia

a ďalších 60 programov

63 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Chémia
 • Chémia (konverzný)
 • Analytická chémia

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 • Biochémia
3 programy

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
1 program

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.