Kam je stále možné podať prihlášku na vysokú školu

26. 7. 2021 | Aktuality

druhé kolo prijímacieho konaniaŠtandardné posielanie prihlášok na vysokoškolské štúdium je už dávno ukončené. Mnohé univerzity a vysoké školy však čerstvým maturantom sprostredkovali možnosť prihlásiť sa aj v dodatočnom, druhom či treťom kole prijímacieho konania, a tak je stále možné, za splnenia špecifických podmienok, ba dokonca niekedy bez nutnosti prijímacích skúšok, prijatie na vysokoškolské štúdium aj počas pomerne neskorého obdobia letných prázdnin.

Možnosť dodatočne zaslať prihlášku na štúdium ponúka napríklad Univerzita Komenského v Bratislave, konkrétne Fakulta sociálnych a ekonomických vied s možnosťou zaslať prihlášku až do 31. augusta 2021 pre akademický rok 2021/2022. Vzťahuje sa to k vybraným bakalárskym programom, ako napríklad aplikovaná ekonómia, mediamatika, sociálna a pracovná psychológia či pre nadväzujúce študijné programy aplikovaná ekonómia, európske štúdiá, verejná politika a mnohé iné.

Obdobne ponúka možnosť prihlásiť sa k odborom Fakulty sociálnych vied aj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v štedrom časovom horizonte do 10. septembra 2021. Fakulta prírodných vied ponúka možnosť zaslať prihlášku do 13. augusta a Inštitút manažmentu do 28. augusta. Univerzita predĺžila možnosť prihlásiť sa do konca augusta aj na externú formu štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie. V meste Trnava stále umožňuje zasielanie prihlášok aj Trnavská Univerzita. Právnická fakulta predĺžila termín do 30. júla a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce tak urobila do 25. júla 2021.

Možnosť online prihlásenia k vybraným študijným programom ako andragogika, výtvarná edukácia či učiteľstvo rôznych predmetov stále ponúka Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s alternatívou podania prihlášky v druhom kole prijímacieho konania, a to až do 15. augusta 2021, rovnako ako Filozofická fakulta, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Fakulta stredoeurópskych štúdií.

Slovenská Technická Univerzita ponúka záujemcom o štúdium na Strojníckej fakulte III. kolo prihlásenia sa na štúdium do 20. augusta, a to pre široký výber bakalárskych programov, ako energetické stroje a zariadenia, environmentálna výrobná technika či aplikovaná mechanika a mechatronika. Pre inžinierske študijné programy je možnosť prihlásenia k štúdiu predĺžená rovnako až do 20. augusta.

Katolícka Univerzita v Ružomberku predĺžila termíny podávania prihlášok na vybrané študijné programy podľa danej ponuky na Filozofickej fakulte do 6. augusta a na Pedagogickej fakulte do konca júla.

Žilinská Univerzita umožňuje pre väčšinu svojich fakúlt podávanie prihlášok na štúdium do 13. augusta, zahŕňajúc napríklad Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Fakultu humanitných vied, Strojnícku či Stavbársku fakultu.

Prešovská Univerzita určila dátumy podávania rôzne. Pravoslávna bohoslovecká fakulta ponúka možnosť prihlásiť sa až do 15. augusta, rovnako ako Filozofická fakulta. Gréckokatolícka teologická fakulta stanovila podávanie prihlášok do 30. augusta a Fakulta športu do 31. júla.

V oblasti vysokoškolského technického vzdelávania vyhlásili dodatočné kolo prijímacieho konania Technická Univerzita v Košiciach s podávaním prihlášok na svojej Strojníckej fakulte do 31. augusta a obdobne aj Technická Univerzita vo Zvolene ponúka možnosť prihlásenia na Lesnícku či Drevársku fakultu do polovičky augusta. Trenčianska Univerzita A. Dubčeka umožňuje naozaj dostatok času, až do 30. septembra, na prihlásenie sa na Fakultu špeciálnej techniky.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre umožňuje prihlásiť sa v III. kole na vybrané študijné programy do konca júla ešte na svojich fakultách záhradníctva a krajinného inžinierstva, ale aj na Fakulte biotechnológie a potravinárstva.

Vysokých škôl, ktoré stále prijímajú nových uchádzačov je pomerne dosť, a preto si netreba zúfať, ak vás zatiaľ nikam neprijali, možno ste si na tú pravú vysokú školu stále len neposlali prihlášku.

Ďalšie články k téme

Prestížne umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2022

Prestížne umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2022

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa umiestnila najvyššie spomedzi slovenských univerzít v uznávanom celosvetovom rebríčku  QS World University Rankings 2022 na mieste 601.-650. Za vysoké umiestnenie univerzita vďačí najmä počtu zahraničných študentov a pomeru študentov na akademických pracovníkov. Rebríček QS WUR top univerzít z celého sveta je zostavený na základe 6 kritérií: akademická reputácia, reputácia pracovníkov, pomer …

číst více
Maturitná skúška 2022 bude!

Maturitná skúška 2022 bude!

Vyhlásil to minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling na štvrtkovej tlačovej konferencii. Nič na tom nemení ani viac než 16000 podpisov pod petíciou za zrušenie maturitnej skúšky 2022. Petícia odôvodňuje snahu o zrušenie maturitnej skúšky nedostatkom vedomostí a nedostatkom času na akúkoľvek redukciu či  dobiehanie učiva. Signatári navrhujú, aby bola maturitná skúška nahradená …

číst více
Nová pozícia školského digitálneho koordinátora

Nová pozícia školského digitálneho koordinátora

Novovzniknutá pozícia školského digitálneho koordinátora má pomôcť učiteľom efektívne vzdelávať študentov prostredníctvom nových digitálnych technológii. Finančne podporených by malo byť približne 170 koordinátorov pre základné a 180 pre stredné školy v období jedného roku. Financie budú čerpané z projektu NP edIT, ktorý je kompenzačným krokom vlády, snažiacim sa o zmiernenie dopadu pandémie Covid-19 na vzdelávací proces na základných …

číst více