Archívnictvo

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • História
 • História - muzeológia

a ďalších 18 programov

21 programov

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • História
 • Všeobecné dejiny
 • Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
4 programy

Filozofická fakulta

 • História
 • Slovenské dejiny
 • História (2014)

a ďalších 9 programov

12 programov

Filozofická fakulta

 • Klasická archeológia
 • História
 • Slovenské dejiny

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Muzeológia
 • Archeológia
 • História

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • História
 • Religionistika - História
 • Filozofia - História

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • História
 • Slovenské dejiny
 • Dejiny filozofie

a ďalších 8 programov

11 programov

Filozofická fakulta

 • História
 • História a aplikovaná história v kyberpriestore
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Didaktika dejepisu
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1 program