(Ne)výhody a možnosti štúdia v slovenských mestách

31. 1. 2016 | Študentský život

Odchod z tepla domova na vysokú školu býva zložitý. Okrem toho, že sa ku vám približuje realita samostatnosti, je dokonca nutné, aby ste si celý svoj doterajší život zabalili do jednej veľkej tašky, prípadne kufra. Vaša batožina sa rovnako ako vy po pár hodinách cestovania po krajine ocitne na novom, zo začiatku na úplne cudzom mieste. Pokiaľ pochádzate z krásnych končín akéhokoľvek slovenského malomesta, už v prvých minútach sa budete musieť zoznámiť s vecami, akými sú napríklad neustály ruch alebo nevyspytateľnosť mestskej hromadnej dopravy, ktorá raz príde včas a inokedy vás prinúti utekať rýchlejšie, ako Forrest Gump.

(Ne)výhody a možnosti štúdia v slovenských mestáchVýber vysokej školy je dôležitým krokom v živote človeka. Najväčšími centrami vzdelávania na území Slovenska sú jednoznačne Bratislava (na západe) a Košice (na východe). Okrem toho sa však vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie nachádzajú aj v o čosi menších mestách, akými sú napríklad Zvolen, Žilina, Banská Bystrica, Prešov alebo aj Trnava.

Pri výbere tej správnej školy je dôležité, aby ste si ujasnili svoje priority. Pokiaľ plánujete počas štúdia aj pracovať a tak uplatniť svoje teoretické vedomosti v praxi, najlepšie a najvýhodnejšie prostredie pre vás predstavuje západné Slovensko na čele s hlavným mestom, ktoré okrem kvalitného vzdelávania na najstaršej univerzite v krajine ponúka aj široké spektrum pracovných príležitostí. Ďalším dôležitým aspektom je status vysokej školy doma aj v zahraničných krajinách, rovnako ako aj percento zamestnanosti jednotlivých študijných programov či fakúlt. Po jej absolvovaní predsa chcete získať prácu v danom odbore a tým zúročiť roky, ktoré strávite štúdiom.

Nevýhodou štúdia v tých najväčších mestách a metropolách je spravidla životná úroveň a hlavne ceny. Študentov ovplyvňuje najmä bývanie, ktoré je rovnako ako na internáte, tak aj na súkromnom priváte drahšie v Bratislave, než na príklad vo Zvolene či Prešove. Výhodou bývania na internátoch však často býva strava v tamojších jedálňach, nakoľko vysokoškolskí študenti dostávajú dotácie na stravovanie a aj vďaka tomu vás varené, teplé jedlo mimo domova nielen poteší, ale aj vyjde na približne 2 eurá.

V prípade, že sa rozhodnete osamostatniť a nájsť si v meste súkromný privát, respektíve byt, rátajte s tým, že vás jeho prenájom bude niekoľkokrát drahší, než platba za lôžko na internáte. Môžete sa však spojiť so svojimi priateľmi a nasťahovať sa do oázy pokoja. Rozdiel postrehnete v momente, keď nebudete na stáť v rade, aby ste sa dostali do sprchy. Toto súkromie vám však bude chýbať a to najmä vtedy, keď si uvedomíte že väčšina vašich spolužiakov býva ešte stále na internáte a požičanie kníh na skúšku, ktorá je už zajtra ráno vám zrazu robí veľký problém. Aj o tom je predsa život študenta.

Odhliadnuc od cien, veľké mestá vám, ako mladým študentom, ponúkajú ešte jednu veľmi dôležitú možnosť. Človeka totiž poháňajú vpred, snažia sa, aby ste podali čo najlepší výkon a tým vás učia ako prežiť v spoločnosti, ktorá je plná konkurencie.

Aj toto vám ponúkajú…

Bratislava, ako hlavné a zároveň najväčšie mesto Slovenska vám ponúka možnosť študovať na týchto vysokých školách: Univerzita Komenského (Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Právnická fakulta, Prírodovedecká fakulta, Lekárska fakulta, Fakulta managementu, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Fakulta telesnej výchovy a športu, Farmaceutická fakulta, Jesseniova fakulta: Martin, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta), Akadémia médií, Odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie, Akadémia policajného zboru, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Ekonomická univerzita (Národohospodárska fakulta, Obchodná fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta aplikovaných jazykov), Paneurópska vysoká škola (Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta psychológie, Fakulta práva, Fakulta informatiky), Slovenská technická univerzita (Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Fakulta architektúry, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ústav manažmentu), Slovenská zdravotnícka univerzita (Fakulta ošetrovateľstva a zdravotných odborných štúdií, Fakulta verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta), Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, Vysoká škola múzických umení (Divadelná fakulta, Filmová a televízna fakulta, Hudobná a tanečná fakulta), Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

V Košiciach, ktoré sú zároveň druhým najväčším mestom Slovenska, môžete študovať na týchto vysokých školách: Technická univerzita (Ekonomická fakulta, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta umení, Hutnícka fakulta, Letecká fakulta, Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Fakulta verejnej správy, Filozofická fakulta, Lekárska fakulta, Právnická fakulta, Prírodovedecká fakulta, Ústav telesnej výchovy a športu), Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva.

Zvolen, ako menšie slovenské mesto, ponúka možnosť študovať na Technickej univerzite (Drevárska fakulta, Fakulta ekológie a environmentalis­tiky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Lesnícka fakulta. V Žiline môžete zase študovať na Žilinskej univerzite (Elektrotechnická fakulta, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Fakulta humanitných vied, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Fakulta riadenia a informatiky, Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta).

Myslite na to, že výber vysokej školy ovplyvní vašu budúcnosť, preto toto rozhodnutie neberte na ľahkú váhu a venujte mu dostatok svojej pozornosti.

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská technická univerzita v Bratislave univerzita vo Zvolene”:http://www.tuzvo.sk/sk/, Technická univerzita v Košiciach

Zdroj: portalvs.sk