Aplikovaná ekonómia

Prírodovedecká fakulta

  • Aplikovaná matematika
  • Aplikovaná informatika
2 programy

Fakulta managementu

  • Aplikovaný digitálny manažment
1 program

Právnická fakulta

  • Občianske právo
  • Medzinárodné právo
  • Obchodné a finančné právo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

  • Environmentálne manažérstvo
  • Matematika v analýze dát a vo financiách
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.