Učiteľstvo a šport

20 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

NEWTON University

 • Manažment športu a voľného času
1 program

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VKI Bratislava

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kultúrna a športová diplomacia
1 program

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Organizácia a riadenie športu
 • Vedy o športe
 • Vedy o športe (EN)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
3 programy

Vysoká škola DTI

 • Didaktika technických profesijných predmetov
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Športová edukológia
 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
3 programy

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport a zdravie
 • Šport pre zdravie
 • Športová edukológia
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
3 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
1 program

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Športová edukológia
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania matematiky
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov