Biológia

Prírodovedecká fakulta

 • Biológia
 • Molekulárna biológia
 • Systematická biológia

a ďalších 63 programov

66 programov

Fakulta prírodných vied

 • Biológia
 • Molekulárna biológia
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biológia
 • Biológia - Chémia
 • Biológia - Informatika

a ďalších 60 programov

63 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná biológia
 • Molekulárna biológia
 • Biotechnológie
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Slovenský jazyk a literatúra - Biológia
 • Britské a americké štúdiá - Biológia
2 programy

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Sanácia environmentálnych záťaží
2 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lekárska fakulta

 • Neurológia
 • Normálna a patologická fyziológia
 • Klinická biochémia
 • Lekárska farmakológia
4 programy

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Klinická farmakológia
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
 • Lekárska biofyzika
 • Farmakológia
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Teória biologického vzdelávania
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1 program