Aplikovaná informatika

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)
3 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

a ďalších 49 programov

52 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná mechatronika

a ďalších 27 programov

30 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná chémia
 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná matematika
2 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika (2014)
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika (konverzný)
 • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
3 programy

Paneurópska vysoká škola

 • Aplikovaná informatika
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve
 • Technológia a manažment stavieb

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta managementu

 • Aplikovaný digitálny manažment
1 program

Lesnícka fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika a geodézia
1 program