Našli sme 128 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Obchodná fakulta

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Marketingový a obchodný manažment

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Business Economics and Management
 • Všeobecný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 • Elektronika a fotonika
 • Elektrotechnika

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra a urbanizmus
 • Architektúra
 • Dizajn

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Inteligentné softvérové systémy
 • Informačná bezpečnosť
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Automobily a mobilné pracovné stroje

a ďalších 17 programov

20 programov

Stavebná fakulta

 • Civil engineering
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Geodézia a kartografia

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Národohospodárska fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Financie a dane
 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment

a ďalších 7 programov

10 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselné manažérstvo
 • Výrobné technológie a výrobný manažment

a ďalších 11 programov

14 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VKI Bratislava

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kariérny diplomat
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Analytik medzinárodných vzťahov

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov (konverzný)
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)

a ďalších 30 programov

33 programov

Fakulta zdravotníctva

 • Fyzioterapia
 • Ošetrovateľstvo
 • Verejné zdravotníctvo
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
4 programy

Fakulta špeciálnej techniky

 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
 • Servis a opravy automobilov
 • Strojárske technológie a materiály
4 programy

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiály
 • Materiálové inžinierstvo
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
3 programy

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Sociálna práca
 • Psychológia

a ďalšie 2 programy

5 programov