Našli sme 125 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Andragogika
 • Biológia
 • Ekológia

a ďalších 14 programov

17 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Archívnictvo

a ďalších 46 programov

49 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Mediamatika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)
 • Biomedicínska informatika

a ďalších 15 programov

18 programov

Filozofická fakulta

 • Politológia
 • Religionistika
 • Sociológia

a ďalších 91 programov

94 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 • Ľudské zdroje a personálny manažment
 • Verejná správa
 • Human resources and personnel management
3 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Monitoring a diagnostika technických zariadení
 • Progresívne technológie
 • Smart technológie v priemysle

a ďalších 10 programov

13 programov

Stavebná fakulta

 • Technické zariadenia budov
 • Stavby s environmentálnym určením
 • Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta špeciálnej techniky

 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
 • Automobilové inžinierstvo
 • Špeciálna strojárska technika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta zdravotníctva

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Verejné zdravotníctvo
 • Fyzioterapia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
4 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Banské meračstvo a geodézia
 • Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
 • Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie

a ďalších 27 programov

30 programov

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
 • Materiály
 • Textilná technológia a návrhárstvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Lekárska fakulta

 • Zubné lekárstvo
 • Všeobecné lekárstvo
 • Vnútorné choroby
 • Chirurgia
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Priestorová a regionálna ekonómia
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Financie
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola DTI

 • Didaktika technických profesijných predmetov
 • Manažment
 • Manažment služieb v automobilovom priemysle

a ďalšie 3 programy

6 programov

Strojnícka fakulta

 • Inžinierstvo prostredia
 • Výrobná technika
 • Priemyselné inžinierstvo

a ďalších 30 programov

33 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Aplikovaná informatika
 • Elektroenergetika

a ďalších 22 programov

25 programov

Stavebná fakulta

 • Technológia stavieb
 • Civil engineering
 • Geodézia a kartografia

a ďalších 16 programov

19 programov